یکی از ویژگی های مهم طراحی بازی های بخت آزمایشی موفقیت آمیز این است که بیشتر از سایر بازی های رقیب ، برندگان ایجاد می کند.

ما طراحی بازی خود را بر روی یک بازی قرعه کشی برش برای بازار ایران نهایی کرده ایم. در اواخر سال 2018 ، ما شروع به ساخت یک بازی متناسب با پیچیدگی های بازار ایران کردیم. بازی ای که می تواند با وجود نوسانات زیاد ارز محلی ، ثبات جایزه Jackpot را تضمین کند ، برندگان را بیشتر از قرعه کشی های بین المللی ایجاد می کند. طراحی بازی گنج غارون توسط سالها تحقیق بازار حمایت می شود و توسط متخصصان صنعت ایجاد می شود.