ما طراحی بازی خود را بر روی یک بازی قرعه کشی برش برای بازار ایران نهایی کرده ایم. در اواخر سال 2018 ، ما شروع به ساخت یک بازی متناسب با پیچیدگی های بازار ایران کردیم. بازی ای که می تواند با وجود نوسانات زیاد ارز محلی ، ثبات جایزه Jackpot را تضمین کند ، برندگان را بیشتر از قرعه کشی های بین المللی ایجاد می کند. طراحی بازی گنج غارون توسط سالها تحقیق بازار حمایت می شود و توسط متخصصان صنعت ایجاد می شود.

از طرف دیگر Super Gharoon Treasure ، با تفاوت جکپات مضاعف ، شبیه گارون گنج است. این بازی بسیار کاربر پسند است که بر اساس جمعیت بازار و استراتژی های خرده فروشی ، براساس جمعیت بازار و استراتژی های خرده فروشی ، لاتاری هر هفته برندگان جکپات تولید می کند.

ما مثبت هستیم این بهترین راه حل مطلق برای راه اندازی یک عمودی جدید در یک بازار نوظهور است.